Tamkaset.com แหล่งความรู้เกษตรกรรม

0

การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทย

tamkaset Farmland September 17, 2013

เป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ไม่ต้องการโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงที่ยุ่งยาก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ำและบนบกหรือแม้แต่ในที่ดอนไม่มีน้ำก็สามารถเลี้ยงได้เช่นกัน และให้ผลผลิตตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงได้ในระยะยาวไม่นานนัก เดิมเป็ดมีเลี้ยงกันมากตามจังหวัดแถบชายทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี ราชบุรี ฉะเชิงทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และสุราษฎ์ธานี

การเลี้ยงเป็ด

การเลี้ยงเป็ด

แต่ปัจจุบันได้มีการเลี้ยงกระจากกันทั่วไปทุกภาคของประเทศ ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งใกล้ทะเลและเลี้ยงกันรายละเป็นจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะวิชาการทางด้านอาหารสัตว์ของประเทศก้าวหน้าไปมาก ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถผสมอาหารโดยใช้ปลาป่นเลี้ยงเป็ดได้ผลดีเช่นเดียวกับอาหารสด ดังที่ปรากฏในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย เป็นต้น มีทั้งการเลี้ยงแบบรายย่อยและเลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนอีกด้วย เพราะเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ ซึ่งประมาณว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ดได้ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตัว

ในปัจจุบันการเลี้ยงเป็ดเนื้อได้มีความสำคัญทางการค้าของประเทศ เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคเนื้อเป็ดกันมากขึ้น และเนื้อเป็ดมีราคาแพง ประกอบกับความต้องการเป็ดเนื้อของตลาดมีอยู่ตลอดและยังทวีความต้องการขึ้นทุกวันตามจำนวนประชากรของประเทศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้นคือประมาณ 60-70 วันเท่านั้นก็สามารถจับเป็ดส่งจำหน่ายตลาดได้ ดังนั้นการเลี้ยงเป็ดเนื้อจึงนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับกสิกร


เรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ด

- วิธีเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายหรือปั๊วฉ่ายแนวใหม่ของนักเลี้ยงเป็ดมืออาชีพในไต้หวัน

- การเลี้ยงเป็ดเทศให้โตเร็วสมบูรณ์

- [โรคเป็ด] โรคและการป้องกันโรคเป็ด

- อาหารเป็ด – สูตรอาหารเป็ด วิธีการให้อาหารเป็ด การเลือกซื้ออาหารเป็ด

- การเลี้ยงเป็ดเนื้อในระยะต่างๆ

- การกกลูกเป็ดด้วยวิธีต่างๆ

- การจัดการก่อนนำลูกเป็ดเข้ามาเลี้ยง – การเลี้ยงเป็ดเนื้อ

- การฟักไข่เป็ด – ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเนื้อ

- การผสมพันธุ์เป็ดและการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

- การเริ่มต้นเลี้ยงเป็ด

- อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงเป็ด

- โรงเรือนเลี้ยงเป็ดเนื้อ

- การเลือกสถานที่เลี้ยงเป็ด

- พันธุ์เป็ดเนื้อที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน

- หลักสำคัญในการเลี้ยงเป็ดให้ประสบผลสำเร็จ

- การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทย


Did you like this? Share it:

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!